Marschpoort

(Marspoortstraat, ter hoogte van huisnrs. 19-21)

Op deze plaats stond de Marspoort, onderdeel van de middeleeuwse stadsmuur. Deze poort werd omstreeks 1390 gebouwd aan het einde van de Groenmarkt ter vervanging van een oude Marspoort aan het einde van de Spiegelstraat.

De poort werd de nieuwe uitvalsweg naar het westen via het IJsselveer en vanaf 1485 via de vaste brug over de rivier. De poort is genoemd naar de stadsweiden op de Mars aan deze zijde van de IJssel en de Overmars aan de overzijde.

In 1533 en in 1596 werden buitenpoorten voor de Marspoort gebouwd in de toen gemoderniseerde vestingwerken om de stad. De poort werd vanaf dat moment de Binnen Marspoort genoemd. De poort verloor zijn defensieve functie in de loop van de volgende eeuwen

In 1820 werd de poort gesloopt. Tijdens de rioolvervanging in 1998 kwamen de funderingen van de poort onder het wegdek aan het licht. De afbeelding op de steen is gebaseerd op een pentekening van de beroemde tekenaar Jan de Beyer uit 1744. Net buiten de Binnen Marspoort lag in de 18e eeuw de overdekte vismarkt.

Bron: Zutphen Monumentaal 9