Concours

Bedrijven uit binnen- en buitenland werden uitgenodigd met uitgewerkte voorstellen te komen. Een speciale commissie, de commissie-Delprat, zou deze voorstellen beoordelen. Deze procedure was tegen het zere been van de heren ingenieurs die met de aanleg van de spoorlijnen belast waren. Zij verkeerden in de veronderstelling dat zij voor het algemeen ontwerp van de bruggen zouden zorgen. De Commissie voor de Staatsspoorwegen kwam hen enigszins tegemoet door twee ingenieurs van de genie, J. Kalff en N.H. Nierstrasz, te vragen ook een ontwerp in te dienen. Nadat de offertes waren binnengekomen, kwam de commissie-Delprat tot de conclusie dat de firma Harkort uit het oogpunt van prijs/kwaliteit de beste offerte had uitgebracht. Maar de verantwoordelijke ingenieurs Fijnje en Waldorp meenden dat dit ontwerp niet zonder meer uitgevoerd kon worden. Uiteindelijk gunde de Commissie voor de Staatsspoorwegen de bouw van de brug bij Zutphen toch aan J.C. Harkort, zij het met enige wijzigingen. In het oorspronkelijke ontwerp was sprake van een tweevoudig vakwerk; dat moest een drievoudig vakwerk worden. En de draaibrug zou volgens het ontwerp van ir. Kalff gebouwd worden. Eindverantwoordelijke voor de bouw werd Harkort.