Veerpoort

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De Veerpoort stond oorspronkelijk op de plek waar we nu de Bourgonjetoren aantreffen. Zij is afgebroken om ruimte te maken voor de nieuwe verdedigingstoren in verband met de dreiging vanuit Bourgondië. Hertog Karel van Gelre was met zijn hertogdom en graafschap Zutphen de enige nog niet overwonnen streek in wat we nu Nederland noemen. Vanaf de Veerpoort was een oversteek naar de overkant van de IJssel, de andere oversteek bevond zich ter hoogte van de Marschpoort. Enige wat nu nog rest is een vlak bij de haven opgetrokken bouwwerk wat er ter herinnering staat. Twee prenten waarop de oorspronkelijke poort op terug te vinden is. Pal aan de IJssel, het bolwerk wat we nu de Bult van Ketjen noemen was nog niet gebouwd. 

Vischpoort

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De Vischpoort stond aan het begin van wat we nu het 's Gravenhof noemen. Zij is afgebroken om ruimte te maken voor een betere toegang tot de stad. Probeer eens te visualiseren, de toren tussen de nog bestaande stadsmuren achter de Bleek en de huizen die tegenover de haven gesitueerd zijn. Deze panden zijn tegen de nog steeds aanwezige stadsmuur gebouwd, ze leunen er als het ware tegenaan. Als je goed kijkt kun je zien dat de achtermuren van deze huizen  (havenkant dus) bestaat uit stadsmuur.