Huisnamen

De Raven

De Raven

Het huis Houtmarkt 82, in de 15e eeuw De Raven geheten, was ofwel een bierbrouwerij ofwel een herberg van Evert Bartoldsz.