Huisnamen

Huisnamen

 

_Als panden konden spreken

Als panden konden spreken

Als u door het centrum van Zutphen loopt en af en toe omhoog kijkt kunnen ze u niet ontgaan: de namen boven in de gevels van historische panden in de binnenstad van Zutphen. Wat betekenen die namen eigenlijk? Waar komen ze vandaan en wat weet de huidige bewoner erover te vertellen?

We beginnen met een algemene introductie over de Sprekende Panden van Zutphen.
Vroeger hadden huizen geen huisnummers. Tot aan het begin van de 19e eeuw werden specifieke panden herkend aan de straatnaam en de bewoner. Een naam van een huis kon ook bepaald worden door de functie die het pand had of het beroep dat in het gebouw werd uitgeoefend. Door het pand een eigen naam te geven onderscheidde het zich van andere panden in de straat.

 

Lees meer: _Als panden konden spreken

Assenhuys

Het Assenhuys
Beukerstraat 65 en 67 zijn in 1391 samen als één huis gebouwd. Het pand werd het Assenhuys genoemd, naar de familie Asse, handelaren en stadsbestuurders, die het hadden het tot 1455 in eigendom hadden. Tussen 1572 en 1608 is het huis gesplitst.

Lees meer: Assenhuys

Daer den Coninck van Denemarcken uithangt

Daer den Coninck van Denemarcken uithangt

Hoewel het pand dateert uit. De 15e eeuw. Komt deze naam voor sinds 1662.

De naam kan ook verwijzen naar het feit dat in de vroegere Hanze tijd, eigendommen in Denemarken, van Zutphense kooplieden, onder bescherming stonden van de Deense koning. In dit geval gaat het over zaken die 600 jaar geleden speelden. Wist men dat al in 1662 of was er nog iets anders?

Locatie: Nieuwstad 37

De Biervoeder

De Biervoerder.

De Biervoeder is genoemd naar de oorspronkelijke bestemming van het pand. Herman Sackers bouwde het pand in 1629 en gebruikte het als een pakhuis voor bier en andere handelswaren. (Biervoeder, biersteker of brouwer)

Lees meer: De Biervoeder

de Dekenije

De Dekenije

Het grote huis met omlopend schilddak en waterlijst is ontstaan uit de samentrekking van twee huizen, één achter de drie traveeën links en één achter de twee traveeën rechts. Van beide huizen stond de kap loodrecht op de voorgevel.

Lees meer: de Dekenije

De Drie Zwitsers

De Drie Zwitsers 

De naamsvermelding is uit 1677. In 1485 woonde hier Andries Gairtssoon vermoedelijk met zijn gezin. In 1677 wordt de herberg met deze huisnaam verkocht aan Peter Grull en Bertien Mennink. Van het uithangbord is geen afbeelding bekend. In de 18e eeuw is dit pand al onderdeel van herberg de Prins.

Lees meer: De Drie Zwitsers

De Grauwel

Veel rijkeren hadden een ‘stadswoning’ en daarnaast een goed buiten de stad. Dat gold bijvoorbeeld voor de familie Grauwel van de Oldenhof in Voorstonden die pal naast de toren woonde in De Grauwel.