Groote of Oranje Societeit

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De geschiedenis van de Groote of Oranje Sociëteit bestrijkt 225 jaar.

Zij werd, naarmate haar ouderdom toenam, gezien als een eerbiedwaardige instelling, een monument, dat toebehoort aan een klein deel van de bevol­king van Zutphen en directe omstreken, doch dat niettemin deel uitmaakt van de acht eeuwen oude stad.

Al slaat het woord eerbiedwaardig op de tijd en minder op de doelstelling of op de leden, de sociëteit is nog altijd een elitaire instelling. Ofschoon in het reglement staat dat het doel is `de bevordering en veraange­naming van gezellig verkeer', en voorts `dat iemand die lid van de sociëteit wenst te worden dit schriftelijk kan laten weten aan het bestuur', betekent dit nog niet dat een aanmelder daarmee de drempel van de ballotage zal overschrijden.

Toch heeft de sociëteit in de 225 jaar van haar bestaan een evolutie door­gemaakt die enigermate valt te vergelijken met de ontwikkeling in de maat­schappij. Personen die vanwege hun beroep een halve eeuw geleden niet werden toegelaten, treft men er vandaag de dag als vanzelfsprekend aan. Van het discuterend, een glas drinkend en een kaartje leggend gezelschap valt niet veel anders te zeggen dan dat het aan de sociëteit toegeschreven eli­taire karakter thans meer zit in de verzameling beroepen die een zekere onaf­hankelijke status aanduiden, dan in geld of politieke macht...... 

 

Wilt u meer weten over de Sociëteit, er is een leuk boekje verschenen wat met enige moeite vast nog in een antiquariaat te vinden is.

Bron: website Groote of Oranje Sociëteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belegeringsprenten

Wie is online

We hebben 243 gasten en geen leden online