Als gevelstenen konden praten

StagoorvarkenGevelstenen ontstonden in de tweede helft van de 16e eeuw en werden tot de 18e eeuw gebruikt als 'huisteken', omdat er nog geen huisnummering bestond. Van oorsprong zijn gevelstenen in verschillende kleuren beschilderde (gepolychromeerd). Veel gevelstenen hebben ook een kleuraanduiding in het op- of onderschrift (bijvoorbeeld De Rode Leeuw, De Witte Olifant, Het Zwarte Paard, De Groene Bok, De vergulde Kater etc.) en familie- en andere wapens waren voorzien van de vereiste heraldische kleuren. Veel gevelstenen hadden betrekking op het beroep van de oorspronkelijke bewoner van het pand. Zo kon bijvoorbeeld een kuiper een botervat laten afbeelden, of een schrijver een veer. Wilde men zich onderscheiden van een collega die een gevelsteen had met vrijwel dezelfde afbeelding dan voegde men iets toe, bijvoorbeeld een kroon. We spreken dan van een concurrerende gevelsteen. Zo vinden we nu nog in het hele land gekroonde stenen zoals De Gekroonde Waterhont, ‘t Gekroond Kalf, De Gekroonde Laars en ga maar door. Er zijn echter nog andere variaties mogelijk op het begrip 'concurrerende gevelsteen'. Bij bakkers in dezelfde buurt kon men bijvoorbeeld zo De Grauwe Olifant, De Jonge Grauwe Olifant, en De Witte Vette Olifant tegenkomen.

Familienaam

Wie nog geen familienaam had en niet door zijn beroep of bijnaam werd aangeduid, behielp zich met zijn uithangbord of gevelsteen. Mensen met namen als Zwaan, De Bock, De Hond en Kool kunnen daardoor uiteindelijk hun oorsprong vinden in de gevelsteen van hun voorouders.
Gevelstenen zijn vaak met enige humor gemaakt, zoals bijvoorbeeld te zien in de gevelsteen Mollen Sagen Geren in Enkhuizen, waar twee mollen worden uitgebeeld die een baal garen doorzagen, terwijl de spreuk aanduidt dat mollen 'graag zouden zien'.

 2000 Gevelstenen

Gevelstenen komen tegenwoordig vooral in Nederland voor, maar ook op enkele plaatsen in het buitenland zijn gevelstenen te vinden - bijvoorbeeld in Stockholm. In Amsterdam zijn er nog ca. 850 gevelstenen; in Maastricht zo'n 250 en in geheel Nederland wordt het aantal op ongeveer 2000 geschat.
Bij de opgravingen in Pompeï kwamen verschillende reliëfs in terracotta tevoorschijn die als gevelsteen dienst hebben gedaan: een steen waarop een geit staat afgebeeld moet de gevel van een melkhandel hebben gesierd, terwijl een ander reliëf met Bacchus die een tros druiven uitperst duidelijk maakte waar een wijnhandelaar zijn domein had.
Het gebruik van gevelstenen is lange tijd sluimerende geweest, maar beleeft een opleving. Zo hebben Hans ‘t Mannetje en zijn leerlingen, en de kunstenaar Arie Teeuwisse zich toegelegd op het vervaardigen van nieuwe gevelstenen. Helaas is Hans 't Mannetje in 2016 overleden. 

Meer gevelstenen op: gevelstenen.net / Hans 't Mannetje

Bron: Wikipedia

.

 

Assurantie (Ravenstraatje)

Wie in het smalle Ravenstraatje, een zijstraat tussen Houtmarkt en Rode Torenstraat loopt kan niet voorbij gaan aan het 'Gruythuis'. In dit pand liep vroeger een paard de hele dag rondjes om de rosmolen aan te drijven. Hier werd 'grut' gemaakt. 

Voordat hop ons bier die heerlijke bittere smaak gaf (en tegelijkertijd als conserveermiddel diende om het goudgele vocht langer houdbaar te maken) werd in ons land grut gebruikt.

Grut of gruyt was een mengsel van diverse kruiden met als Gagel was echter in het buitenland maar in beperkte mate beschikbaar omdat de struik uitsluitend in Nederland bleek te groeien en derhalve geïmporteerd moest worden.

Het bestond veelal uit een mengsel van gagel (Myrica gale), bijvoet (Artemisia vulgaris), gewoon duizendblad (Achillea millefolium), moerasrozemarijn (Ledum palustre), hondsdraf (Glechoma hederacea), malrove (Marrubium vulgare) en struikhei (Calluna vulgaris). De smaken van gagel en moerasrozemarijn zijn niet zo verschillend door hun typerende harsigheid, maar moerasrozemarijn is wat krachtiger van smaak. Verder zaten er soms kruiden in het mengsel als jeneverbessen, rozemarijn, laurierbessen, karwijzaad, wilde thijm, anijszaad en zelfs al hop in variabele proporties. Het recept varieerde nogal omdat niet alle ingrediënten niet altijd in dezelfde mate beschikbaar waren en bovendien gebruikte iedere producent ook nog eens zijn eigen recept dat zorgvuldig geheim werd gehouden. Het gevolg was dat ieder bier een unieke smaak had. Zutphen had in de Middeleeuwen zo'n 40 bierbrouwerijen. Iedereen dronk bier omdat water te verontreinigd was. 

De gevelsteen echter heeft niets met bier te maken. In 1845 startten twee Zutphenaren de brandverzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1845. Het woonhuis van Gerrit Jan Dercksen was de eerste jaren tevens het kantoor van het toen nog kleine bedrijf. Daar stond ook de zogenoemde ‘Brandkas van Henny’ waaruit de brandschade kon worden uitgekeerd. In 1897 werd het hoofdkantoor verplaatst naar Den Haag. In 1963 kwam een fusie tot stand met RVS en kreeg de maatschappij de nieuwe naam: Nationale Nederlanden.

De Blauewen Engell

bl-engel

De Tonnenmakerij

Kerkhof 20, Zutphen

Tot 1966 bevond zich aan het Kerkhof de brandewijnstokerij ‘Mispelblom’.  Deze had een eigen kuiperij in een huisje dat in 1869 werd gebouwd na afbraak van een vorig. Qua architectuur is het huisje niet bijzonder. Van belang is dat de zuidelijke buitenmuur bestaat uit een stuk middeleeuwse stadsmuur met boogfriezen. Bovendien zijn de overige buitenmuren opgetrokken uit kloostermoppen die vermoedelijk afkomstig zijn van de Doodgraverstoren, een hier gelegen middeleeuwse, ronde muurtoren waarvan de fundamenten nog aanwezig zijn. Deze toren komt nog voor op negentiende-eeuwse afbeeldingen, waarvan de aanzet duidelijk is te zien aan de zuidgevel van het huisje. Daarnaast heeft het pand heeft een bijzondere, beeldbepalende ligging.
Het huisje heeft een moderne gevelsteen van Arie Teeuwisse, die een tonnenmaker aan het werk voorstelt. Tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

Literatuur
[1] 60 jaar Wijnhuisfonds, blz 51-53.
[2] F.W.J. Scholten, Enige grepen uit de geschiedenis van de Zutphense stadsmuur, Jaarverslag 1988 van het Wijnhuisfonds.

Het Klompje

klompje

In Beide Handen

beidhand

In de Roontoorn toren

roonto

in-de-roontoorn

In den Armen

armen

Lutherse Zwaan

De zwaan is een symbool, dat veel in het interieur van Nederlandse Lutherse kerken te vinden is. De zwaan komt voort uit een legende. Honderd jaar voordat Luther zijn 95 stellingen bekend maakte, was er een hervormer in Tsjechië, genaamd Johannes Hus (de naam Hus betekent gans). Hus had veel kritiek op de katholieke kerk en kreeg steeds meer volgelingen. De katholieke kerk vond Hus te gevaarlijk en liet hem verbranden op de brandstapel als ketter. Vlak voordat Hus werd vermoord, zou Hus hebben gezegd: “Gij zult nu een gans (= Hus) braden, maar over honderd jaar zult gij een zwaan horen zingen, die zult gij moeten verdragen.”

Deze zwaan vindt u boven de ingang van de Lutherse kerk in de Beukerstraat.

 

Meyer Lipschits

De koopman die van alles koopt!


Zoals vrijwel elke stad en elk dorp had ook Zutphen omstreeks 1880 zijn bekende Joodse straatfiguur. Officieel stond hij ingeschreven als lompenkoopman, wonend in de Barlheze. De Barlheze deze stond sedert het midden van de 19e eeuw bekend als de straat waar de meeste Joden woonden.
Voor het merendeel waren het slagers, handelaren en uitdragers, doch er woonde ook een Joodse godsdienstonderwijzer en een voorzanger. Verschillende handelaren deden in ongeregelde goederen, kort weg gezegd: in lompen. Daar was trouwens een behoorlijke Stuiver mee te verdienen, tenminste als men spaarzaam was. Maar al te vaak werd het verdiende geld in de kroeg omgezet in drank.
De koopman in ”van alles”, over wie het hier gaat was Meyer Lipschits. Hij was op 22 jun 1832 (24 Sivan 5592) in Amsterdam geboren en werd op 17 augustus 1866 inwoner van Zutphen in het bevolkingsregister werd hij ingeschreven als lompenkoopman lid van de Israëlische gemeente. In zijn jonge jaren was hij in de toenmalig Nederlands-Indië gegaan om dienst te nemen in het Indische leger. Hij verbleef op Sumatra waar de situatie toen nog verre van veilig was. Na het verstrijken van zijn Indische diensttijd ging hij over naar het Regiment Grenadiers en Jagers. Zelf noemde hij dat zijn “zwarte tijd”, waarin menig borreltje werd gedronken.

Een verslaggever van de Zutphen schoolkrant had omstreeks 1900 een vraag gesprek met Meyer:
Op de vraag: En ben je tevreden, Koopman? Antwoordde hij oprecht:
“Zeker m’neer ben ik tevreden? “Maar God geeft ons meer dan we waar we recht op hebben...”


En dan te bedenken dat Meyer Lipschits en zijn vrouw Sarah Danser thuis 9 kinderen te verzorgen hadden.
Ondanks deze verantwoordelijke taak was hij steeds weer met zijn vrolijke jubel op straat te vinden. Zo enthousiast was deze jubel, dat de Zutphenaar Marius A. Brandt Buijs zijn “koopdeun” toonzette.


Van alles kon men aan Meyer kwijt: “oude flesschen een linnenkastje, uw beste pantalon, de hoed van uw vrouw, het kerkboek van uw dochter, het portret van haar cavalier, de muts van zijn erftante, haar pukhond, desnoods diens halsband of zijn vel, de stoel waar gij op zit, de couranten die ge gelezen of niet gelezen hebt, de sigarenkistjes die ge leeggerookt hebt.
Het onaanzienlijkste is hem niet te gering: Niets menschelijks is hem vreemd; de wereld heeft voor hem geen geheimen meer:
de roest en de mot en kent hij niet als verteerders; en de tand des tijds heeft hij uitgetrokken.
Zo gingen ze door Zutphen, de Joodse uitdrager van de 19e eeuw de Frankforten, de Marccussen, de Spieren, en De Winters en Meyer Lipschits lompenkoopman van 1866 tot 1906, 40 jaar trouwe dienst aan de mensheid en niet eens een lintje!


Terwijl hij er toch voor zorgde, en met hem tal van collega's, dat de troep in de huizen geruisloos verdween. Op 8 januari 1905 stierf zijn vrouw. Ruim een jaar later, op 26 februari 1906 vertrok hij naar Maastricht. Maar hoe zal men daar rust vinden in een zo verre en vreemde stad als er zoveel herinneringen en familieleden in Zutphen achterblijven? Weldra keerde hij terug om op ‎9 mrt 1908 (6 Adar II 5668) in Zutphen te sterven.

 
De gevelsteen is van Hans ’t Mannetje met in notenschrift de straatroep van de Zutphense lompenkoopman. In het raam onder de gevelsteen (Hoek Spiegelstraat - Broederenkerkstraat) zit een trektouwtje, als je hieraan trekt hoor je een opname van zijn stem.

 

Bron: De Joodse Gemeente te Zutphen door S. Laansma (ISBN: 906011-353-5 blz 51.

Oud Los Geld

Lange Hofstraat 18.

Wie richting centrum loopt komt halverwege aan de rechterkant nr. 18 tegen. De gevelsteen die zich hier bevindt toont twee stapeltjes munten, waarvan zich op de de linker stapel een munt bevindt met een paard. De betekenis van deze steen met twee stapeltjes 'Oud Los Geld' is te vinden in de historie.