De Vikingaanvallen

Vikingaanvallen 882

In de late 9e eeuw werd Zutphen verwoest bij vikingaanvallen, waarna aan het einde van die eeuw een ronde ringwal werd opgericht met drie grachten eromheen: een 20 meter brede U-vormige gracht, een spitse smalle gracht erbuiten en op 11 meter hierbuiten een derde V-vormige gracht, deze laatste 5 meter breed en 2 meter diep.

De loop van de markten Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt zijn nog een deel van die voormalige ringwal en gracht.

Lees meer: De Vikingaanvallen

Oudheid

 Oudheid
De omgeving van Zutphen is al vanaf 13.000 voor Chr. bewoond. De oudste menselijke aanwezigheid betrof jagers-verzamelaars in de late Oude Steentijd en Midden-Steentijd. Diverse kampplaatsen, klein en groot, zijn bij opgravingen in de buitenwijken gevonden.

Vanaf de Nieuwe Steentijd doet de landbouw zijn intrede maar sporen van boerderijen zijn er vanaf de laatste fase van de Nieuwe Steentijd.

Lees meer: Oudheid

Toeristische binnenstad

WELKOM IN ZUTPHEN, Ontdek onze Hanzestad

Zodra je de stadspoorten van Zutphen binnen gaat, stap je in een andere wereld. Talloze historische panden, groene hofjes midden in het centrum, kleurrijke steegjes, unieke boetieks en speciaalzaken én volop kunst en cultuur. In de sfeervolle Hanzestad Zutphen vind je alles voor complete dag uit of een heerlijk weekend weg.

Bron en lees ook meer actuele informatie: 

Lees meer: Toeristische binnenstad

De Nieuwe Nederzetting

Graaf Hendrik I van Gelre en Zutphen (1138-1181) liet een nieuwe nederzetting van handelaren en ambachtslui buiten de ringwalburg van een eigen omwalling voorzien. De wal bevatte twee tufstenen poorten en zeven of acht tufstenen torens. Dit gaf de stad de allure van de bisschoppelijke steden Deventer en Utrecht. In dit stadsgebied vestigde de graaf een eigen hof dat in 1293 geschonken werd aan de Dominicaner broeders.

Lunetten en Bolwerken

In 1591 werd de stad heroverd, met het noordelijk deel van het voormalig Hertogdom Gelre door Prins Maurits, het zuidelijk deel, waaronder Roermond en Venlo vervielen tot de Zuidelijke Nederlanden.

Lees meer: Lunetten en Bolwerken

Muntrecht

Muntrecht

Zutphen heeft gedurende enkele honderden jaren het stedelijke muntrecht gehad, maar actief gemunt is er slechts in vier muntperioden: 1478-1480, 1582-1583, 1604-1605 en 1687-1692.

Lees meer: Muntrecht

Stadsrechten

Aangezien Zutphen op een hoger gelegen gebied tussen IJssel en Berkel lag, was het een goede vestigingsplaats waar de graven van Zutphen hun verblijfplaats hadden gebouwd. In de 12e eeuw maakten de graven van Gelre een aanvang met de verlening van stadsrechten. 

Lees meer: Stadsrechten

Na de Middeleeuwen

Na de Middeleeuwen had Zutphen grote moeite om zich te handhaven als handelsstad. Toen de handel zich verschoof naar het westen (Holland), vergat Zutphen om compensatie voor dit verlies te zoeken in de achterlanden. Mede daardoor en door de extreem hoge roggeprijzen steeg de armoede in Zutphen sterk. Veel mensen verlieten de stad en plunderende Spaanse soldaten braken de stad voor een groot deel af op zoek naar waardevolle materialen.

Lees meer: Na de Middeleeuwen

De naam Zutphen

De naam Sutphen komt voor het eerst voor in oorkonden van abdij Corvei aan de Weser waar inkomsten met hierin de naam Zutphen (Sutphen), worden vermeld.

"Daartoe behoren onder meer goederen gelegen in Sutphen, in de gouw Hamaland".

In 1101 wordt voor het eerst een Graaf van Zutphen genoemd:

Otto van Zutphen, die bij zijn overlijden in 1113 de bijnaam 'de Rijke' had. Zijn ene zoon Hendrik (I) volgde hem op maar overleed rond 1120 kinderloos.

Lees meer: De naam Zutphen 

Pestepidemie

Pestepidemie

Tijdens de pestepidemie in 1349 werden alle Joodse inwoners van Zutphen, alsmede van de andere steden aan de IJssel vermoord. Men geloofde dat de Joden achter de epidemie zaten; zij zouden het water hebben vergiftigd. De werkelijke oorzaak dat er onder de Joden minder slachtoffers vielen was dat zij strikte, door hun geloof voorgeschreven hygiënische regels hanteerden, waaronder het regelmatig wassen van de handen.

Pest, de zwarte dood in Europa

De pestepidemie die Europa in 1347 trof, plaatste de bevolking voor een raadsel. Van de ene dag op de andere kregen de slachtoffers zwarte builen, eerst in liezen en oksels en vervolgens over het gehele lichaam.

Lees meer: Pestepidemie

Wereldoorlog II

Na de Eerste Wereldoorlog raakte Zutphen achterop bij de rest van Nederland. Terwijl de bevolking in Nederland steeg met 98% steeg deze in Zutphen maar met 24% in de periode tussen 1900 en 1947. Ondanks de lage groei was Zutphen wel dichtbevolkt, 1.700 inwoners per 100 hectare, tegen bijvoorbeeld Doetinchem 347 en Winterswijk 141. In de periode 1908-1913 nam de bevolking in Zutphen zelfs af, maar door een geboorteoverschot en een stimulatie door woningbouw nam de bevolking na 1913 weer toe. Dit ging echter zeer traag; in 1900 woonden er 18.321 mensen, en pas in 1932 werd de 20.000 grens gehaald! De grens van de 25.000 liet zelfs tot 1959 op zich wachten!

In de crisisjaren '30-'40 ontwikkelde Zutphen een positief vestigingssaldo. Dit kwam vooral door het begin met de aanleg van het Twentekanaal, allerlei arbeiders trokken naar Zutphen, en konden daar niet meer weg in de crisisjaren, omdat je, om in aanmerking te komen voor een uitkering, langer dan 1 jaar ingezetene moest zijn.

Ringburgwal

Middeleeuwse ringburgwalIn de late 9e eeuw werd Zutphen verwoest bij Vikingaanvallen, waarna aan het einde van die eeuw een ronde ringwal werd opgericht met een 20 meter brede U-vormige gracht.

De markten Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt zijn nog een deel van die voormalige ringwal en gracht.

Lees meer: Ringburgwal

Neergang vijftiende eeuw.

Neergang in de vijftiende eeuw.

Over de oorzaken van de achteruitgang die Zutphen sinds het begin van de vijftiende eeuw doormaakte, zijn verschillende suggesties in omloop. Vermoedelijk moeten we het zoeken in een samenloop van ongunstige omstandigheden. Door de St. Elisabethsvloed van 1421 ging er meer water door de Waal en minder door de IJssel stromen, waardoor de bevaarbaarheid van de laatstgenoemde rivier achteruit ging.

Lees meer: Neergang vijftiende eeuw.

Na de eerste Wereldoorlog

Na de Eerste Wereldoorlog raakte Zutphen achterop bij de rest van Nederland. Terwijl de bevolking in Nederland steeg met 98%, steeg deze in Zutphen in de periode tussen 1900 en 1947 maar met 24%. Ondanks de lage groei was Zutphen wel dichtbevolkt, 1.700 inwoners per 100 hectare, tegen bijvoorbeeld Doetinchem 347 en Winterswijk 141. In de periode 1908-1913 nam de bevolking in Zutphen zelfs af, maar door een geboorteoverschot en een stimulatie door woningbouw nam de bevolking na 1913 weer toe. Dit ging echter zeer traag; in 1900 woonden er 18.321 mensen, en pas in 1932 werd de 20.000 grens gehaald! De grens van de 25.000 liet zelfs tot 1959 op zich wachten!

In de crisisjaren '30-'40 ontwikkelde Zutphen een positief vestigingssaldo. Dit kwam vooral door het begin met de aanleg van het Twentekanaal, allerlei arbeiders trokken naar Zutphen, en konden daar niet meer weg in de crisisjaren, omdat je, om in aanmerking te komen voor een uitkering, langer dan 1 jaar ingezetene moest zijn.

Hanzestad

Hanzestad

Deze locatie lag goed op de kaart bij de kooplieden, en Zutphen groeide snel en werd een van de Hanzesteden. Tussen 1191 en 1196 kreeg Zutphen stadsrechten toegewezen door graaf Otto van Gelre (1181-1207). Veel Gelderse steden (waaronder Arnhem, Doesburg, Doetinchem, Harderwijk, Lochem en Hattem) ontleenden hun later verleende stadsrechten aan die van Zutphen.

Lees meer: Hanzestad

De 80-jarige oorlog

De 16e eeuw bracht moeilijke tijden voor Zutphen door de opkomst van andere steden en de Tachtigjarige Oorlog met de Spanjaarden. Na de roerige Gelderse oorlogen in de eerste decennia van de 16e eeuw werden de vestingwerken van Zutphen gemoderniseerd. Toch mocht dit niet baten. In juni 1572 nam graaf Willem van den Berg, zwager van Willem van Oranje, Zutphen in en verdreef de Spanjaarden, die op 17 november 1572 de stad onder Don Frederik, de zoon van de hertog van Alva, terug namen en honderden inwoners executeerden. Dit staat bekend als het bloedbad van Zutphen.

Lees meer: De 80-jarige oorlog

Na de Tweede Wereldoorlog

Na de Tweede Wereldoorlog, tussen 1940 en 1984, groeide de Zutphense bevolking met 47% van 21.553 naar 31.683. Vergeleken met Nederland was dit opnieuw een kleinere stijging, de totale bevolking groeide namelijk met 61%. Wel kreeg Zutphen meer mogelijkheden, dit kwam door annexaties ten koste van Gorssel en Warnsveld, en ook door de dichting van de Baakse Overlaat, waardoor het grondgebied beter bruikbaar werd. De Zutphense economie kon pas na 1950 weer redelijk op gang komen. Op 26 maart 1950 werd namelijk de nieuwe spoorbrug over de IJssel ingelegd. Vanaf toen was het kijken naar de toekomst begonnen. De bestuurders van Zutphen verwachtten in 1960 dat het inwonersaantal van Zutphen door zou groeien naar 40.000 tot 50.000 in 2000. Om al deze mensen plek te bieden was uitbreiding nodig. Hulp kwam onverwacht: Gedeputeerde Staten kondigden op 20 december 1965 aan dat binnen twee jaar de gehele gemeenten Gorssel en Warnsveld bij Zutphen gevoegd zouden worden. Niet alleen Zutphen was verrast door dit nieuws, ook Warnsveld en Gorssel waren onaangenaam verrast. Op 25 april 1966 vergaderden de raden van Zutphen, Gorssel en Warnsveld tegelijkertijd over de kwestie.

Lees meer: Na de Tweede Wereldoorlog

Het Beleg van Zutphen

Het Beleg van Zutphen is een belegering van de stad Zutphen door Staatse troepen onder leiding van Maurits van Nassau, tijdens de Tachtigjarige Oorlog.


Aanloop naar het beleg

Foto van kopergravure naar tekening voorstellend de plundering en uitmoording van Zutphen door de Spanjaarden in november 1572. Volgens de overlevering was de IJssel bevroren. Boven de prent een gedicht dat op de gebeurtenis slaat (10). Als gravure uitgegeven in de Spaensche Tiranye. UItg. C.H. van der Plasse, Amsterdam.Zutphen was een Hanzestad aan de oostoever van rivier de IJssel. Op de westoever van de IJssel lag nog een grote, sterke schans. Het had een roerige periode achter de rug. In het jaar 1572 werd de stad eerst veroverd door Staatse troepen onder leiding van Willem IV van den Bergh,

Lees meer: Het Beleg van Zutphen

Bloedbad van Zutphen

Het Bloedbad van Zutphen of de Aanslag op Zutphen is een historische gebeurtenis die plaats vond op 15 november 1572 in het Gelderse Zutphen aan het begin van de Nederlandse Opstand.

Aanloop

Op 1 april 1572 werd Brielle door de Geuzen veroverd. Dit wordt algemeen gezien als het eigenlijke begin van de opstand tegen Filips II.

Lees meer: Bloedbad van Zutphen

Belegeringsprenten

Wie is online

We hebben 33 gasten en geen leden online