Een digitale wandeling door ...

Een digitale wandeling door een historische stad

Op een rivierduincomplex bij de monding van de Berkel in de IJssel, vestigden zich ruim 1700 jaar geleden een aantal Germanen die daar hun nederzetting bouwden.

In de Romeinse tijd was dit drassige land niet alleen een plek met droge voeten maar tevens een strategisch gelegen plaats. Deze Frankische stam der Chamaven hebben hun nederzetting waarschijnlijk al vanaf het begin versterkt. Tot in de vroege middeleeuwen was de nederzetting niet groter dan het huidige ’s Gravenhof met twee omringende V-vormige 5 meter brede grachten.

Macht- en handelscentrum:

Rond het jaar 1000 hebben de Graven van Zutphen er een belangrijk machtscentrum gevestigd en geven de stad stadsrechten. Door onder andere het creeeren van belastingvrijheden en andere gunstige voorwaarden om je er als koopman, ambachtsman te kunnen vestigen ontstaat al vrij snel een bloeiend handelscentrum.


Stratenpatroon:

In onze huidige tijd is de toen ontstane nederzetting in grote lijnen nog steeds zichtbaar in ons stratenpatroon. Echter de stad heeft zich in de loop der eeuwen uitgebreid en is nadat de stad met houten gebouwen tot twee maal toe is afgebrand vanaf de 13e eeuw ‘versteend’. Vanwege haar belangrijke bestuurlijke positie in Gelre kon Zutphen zich als rijke stad ontwikkelen.

Monumenten:

Zo is Zutphen nog steeds in het bezit van ruim 450 rijksmonumenten en ruim 500 gemeentelijke monumenten.  Een stad met een bijzondere status in Nederland. KijkopZutphen biedt u een digitale wandeling door deze historische stad, die de eerste plaats inneemt onder de Gelderse monumentensteden. Zutphen is in Nederland één van de belangrijkste steden met een historische stadskern die een beschermd stadsgezicht heeft. Ze bezit een groot aantal middeleeuwse, vooral 14e eeuwse, huizen. De in de laatste 20 jaar opgedane bouwhistorische kennis over deze huizen komt niet tot uiting in de rijksbeschrijvingen van de Zutphense monumenten (zie lijst van rijksmonumenten, met de stand van kennis van 1966).

Zeer uitzonderlijk is ook het bezit van twee landpoorten (Spanjaardspoort en Drogenapstoren) en één waterpoort, de Berkelruïne. Zo’n bijzondere stad verdient een mooie plek op het internet om haar zo toegankelijk te maken voor iedereen die meer wil weten over haar historie, haar monumenten en wat u nog meer aantreft op deze site.

Mijn eigen interesse in de historie van de stad in combinatie met een andere hobby fotografie, vormt de basis van deze site. De uitdaging om Zutphen digitaal toegankelijk te maken ben ik een 10-tal  jaren geleden aangegaan en zo is  “Kijk op Zutphen” ontstaan.

Anders gezegd: ‘Een digitale wandeling door een historische stad’.

Slenterend door het centrum kom je door haar mooie winkelstraten, vindt rust in haar liefelijke hofjes en bewondert haar nog vele resterende vestingwerken, middeleeuwse straten en steegjes. Zeker niet te vergeten haar kerken met natuurlijk als blikvanger de Walburgiskerk met de Librije, een unieke ‘kettingbibliotheek’ van de kanunniken uit de 16e eeuw. Hopende dat Zutphenezen hun stad zo nog beter leren kennen. En dat u als  bezoeker van door de site wordt getriggerd om Zutphen eens een bezoek te brengen.

Kortom: Zutphen is een aanrader voor zowel de toerist met historische interesse als ook voor de winkelende toerist. Kom genieten van deze stad boordevol cultuur en waar u in één van de vele speciaalzaken vast iets van uw gading kunt vinden. Maak uw dag compleet met een heerlijke lunch of smakelijk diner in één van de vele restaurants.

Veel kijkoplezier en wellicht tot binnenkort in onze mooie stad, Paul Ploegman