Bezoekersteller

Zutphen is steeds meer in trek bij bezoekers. We houden graag bij hoeveel mensen deze site bekijken.
216356
VandaagVandaag194
GisterenGisteren211
Deze weekDeze week1277
Deze maandDeze maand3394
?
?
UNKNOWN
Dank voor uw interesse.

Telefoondienst 1915

Afkomstig uit de: "Naamlijst voor den Telefoondienst 1915"


Deze gegevens zijn met toestemming van het Telefoonproject 1915 geplaatst op deze website".


Naamlijst voor den Telefoondienst
Zutphen (Rijkstelefoonkantoor)
(Brummen, Eefde en Warnsveld)
Diensturen: Werkdagen: van 8.- vm. tot 9.- nm. Zon- en Feestdagen:
van 8.- vm. tot 9.- vm., van 1.- nm. tot 2.- nm.
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor,
-2. Gebouw "Wijnhuistoren" hoek Lange Hofstraat-Groenmarkt.
Eene automatische spreekcel, uitsluitend voor interlocaal verkeer,
is gevestigd in het Station.

354 Accountantskantoor, Pijlgroms & Knapp, IJsselkade 13
3 Albers, H. A. Coehoornsingel 22
Albers, L., Marschweg 2 [zonder aansluitnummer]
132 Albers & Co., B. A., Marschweg 1
508 Alphen, H. v.., Kattenhavenstr. 5
356 Alphen-v.. d. Bergh, Wed.. v.., Coehoornsingel 82
365 Andre de La Porte, H., Kapitein der Maréchaussée, Coehoornsingel, 82c
181 Antvelink. E. J. W., Marschpoorstr. 25
112 Assuruntie-Mij. ,,de Neder landen" van 1845, Dir. D. J. Bosman, IJsselkade 3
274 "Au bon Marché", in Mode-art., Turfstr. 2
188 Auto-garage, J. Huizinga, 's Gravenhof 18
490 Auto-garage, A. G. v.. Zuilekom, Nieuwstad 61
407 Automob. fabr., Laarstr. 28
101 Bakker J. Hzn., J. H., Korte Hofstr. 2
164 Bakker & Co., J. H., Kweeklust. Polsbrug 45
356 Bakker's Weeshuis, Gebr., Kuiperstr. 11
488 Bakkerij ,,de Samenwerking".Lieve Vrouwenstr
215 Barenbrugh-Ort, Wed. A., Nieuwstad 95
141 Bartels, Fa. J. A., Timmerman en metselaar, Kerksteegje 3
91 Bas & Co.., L. H. de, Houtmarkt 70
235 Bauduin, F., Kapitein ter zee Huize ,,Baank", Warnsveld
563 Bazen, A., Glazenwasscherij en dienstverrichting, Houtmarkt 78
131 Beest, H. v., Scheepsbevrachter, IJsselkade 14
397 Begieneman, H. J.., Paardenslachter, Rodetorenstr. 4. Warnsveld
80 Behrens, H. W. A., Apotheker, Houtmarkt. 73
75 Beijers, J. W., Spittaalstr. 34
71 Belkum Azn., P. v., Houtmarkt 65
358 Bennink, H.H., Rund- en varkenssl., Nieuwstad 51
201 Benteijn, J.M., Majoor der Huzaren, Deventerweg 113
476 Berkum & Co., Fa. v., Fabr. v. vleeschw., Laarstr. 72
43 Beroep, Raad v. Kerkhof 1
96 Bessem, D., Kuijperstr. 35
524 Beth, E.W., Opz. Rijkstelegrafie, Martinetsingel 13
227 Bloemendaal, D., Handelsagent, Tademastr. 19
494 Blok, Dr. J.C., Arts, Verl. Nieuwstr. 97.
185 Boekhout, Th. C., Stalhouder, Hoornwerk en Waterstr. 36
406 Boellaard, A.P.H., 1e Luitenant der Huzaren, Boompjeswal 17
82 Boers, B.J.H., Apoth., Houtmarkt 51
291 Boersbroek, G.J., Handelsagent Laarstr. 80
363 Boesewinkel, H., Aannemer, Pelikaanstr. 14
327 Bongers, J. in Tabak en sigaren, Beukerstr. 42
436 Bonnetterie, Magasin de, (E. L. Schwartz), Turfstr. 16
513 Borch-Baronesse v. Nagell, Douair. Baronesse v.d., "Wolzak", Eefde
353 Borch v. Verwolde, Mr. W. H. E. Baron v. d. Eefde
78 Bornhof Zaadmarkt 101
418 Bosch. W. H. v. d., Turfstr. 34.
414 Bosch ridder v. Rosenthal, Mr. Dr. L. H. N., Deventerweg 7
199 Boterhal, Dir. W. C. H. Albrecht
284 Bouwmeester, Fa. T. A. G., Coiffeur, Nieuwstad 13
148 Bouwmeester, Wed. T. A.. G., Houtmarkt 52
454 Brink v.. Zeben, Fa. Schoenmag., Houtmarkt 63
468 Brink & Co., J. B. v. d., Boekhandel, Beukerstr. 79
373 Brinkmann Jr., J. H., IJzerhandel, Deventerweg 11
49 Brinkmann & Niemeijer, IJsselkade
396 Broekmann M. D., Lid der fa. H. R. Hoetink en Co., Deventerweg 13
280 Brünings & Co., P. F. C., Kassiers en Comm. in eff., Nieuwstad 65
239 Bruggen, D. A.. v., Varkensl.,Barlheze 27
479 Bruggen E. F. J. v.., Timmerman, metselaar en aannemer, Kuiperstr. 10 en 43
110 Bruijn, C. B.. H. de, Huis den Dam
279 Bruins, Dr. D., Rector van het gymnasium, IJsselkade 20
13 Buijsing, C. Storm; Nieuwstad 79
451 Bureau Gemeentereiniging, Lange Hofstr. 3
161 Burgermeesterskamer, Stadhuis, 's Gravenhof
114 Burger-Weeshuis, Kuiperstr. 20
444 Burgers, H. D. Papierhandel, Vischpoortplein 9
278 Calkoen E. C. U.. Baron, Rijksbetaalmeester, IJsselkade 8
504 Calkoen, Jhr.. F. J, A., Luitn. 431 Wielrijders, Deventerweg 131
221 Campen, J. M. E. Duvelaer v., Warnsveld
109 Canters, J., Eefde
489 Canters, J.., Dir. Kon, Zutph, Stoomzeepfebr.,Coehoornsingel 78
408 Capel, H., Notaris, Nieuwstad 23
498 Cate, P. ten, Deventerweg 129
23 Cavalerie Kazerne, Nieuwstad 76
268 Christiaans, J., Bloemist, Nieuwstad 18
329 Coenen, Jhr. H.A., Gem. Ontvanger, Hoven
31 Colthoff, Mr. M. Rom, woonh. IJsselkade 21
20 Idem, Kantoor, Berkelkade 17
510 Coöp. Broodbakkerij "het Volksbelang", Hoornwerk 26
155 Coöp. Zuivelfabr., Eefde
178 Coöp. Zuivelfabr. (depôt), Nieuwstad 12
283 Corman, Henri, Baketbakker, Houtmarkt 55
222 Cornegoor, R., Houtkooper, Emmerikscheweg 6
424 Cornegoor, R.J.C., Agent Zuid-Holl. Bierbrouwerij, Barlheze 21
281 Courbois, G.L., Tandarts, Deventerweg 6
1 Cuperus, Wed. B., Deventerweg 1
497 Dam, J., v., Varkensslagerij, Spittaalstr.10
265 Degenaar, M.W., in Kruideniersw. Marschpoortstr. 16
545 Dekker, H., Warnsveld
562 Dekker, N.Th., In modes, Jacob Damsingel 25
475 Denneboom, W., Houthandelaar, Marschweg 46c
258 Dieren & Co., Fa. J.W. v., Kant. v. vaste goederen en assur., Schupstoel 14
416 Dieterink, H., Baketbakker, kok, Turfstr. 8
211 Dijk, D.L. ten, Handelsagent, Berkelsingel 70
247 Dijk v. 't Velde-Brants, Wed. J.G.C. v., Deventerweg 12
307 Dijkstra, Mr. Th., Adv.-proc., woonh. Jacob Damsingel 24
304 Idem, kantoor, Kuiperstr. 2
341 Dikema, Mr. F.L.J.G., Rechter, Deventerweg 73
521 Dir. v.h. Rijkstelegraafkantoor, woonh. Rozenhoflaan 20
495 Doesburgh, Mevr. v., Pédicure, Martinetsingel 5
458 Dondertman, E.W. Fruithandel, Frankesteeg 6
4 Doorninck, Wed. A.J.W. v., Coehoornsingel 28
412 Dullaert, L.L., IJzer- en Wapenmag., Spittaalstr. 2
542 Dullaert & Co., L.L. IJzerhandel, Nieuwstad 15
449 Eberson, L.H., Ritmeester der Huzaren, Coehoornsingel 6
199 Eierenverkoop-vereen.", "Nederl. Coöp., Marschpoortstr. 8
207 Eijsden, Th. J.L. v., Exped. kant. IJsselkade 28, Tuinstr. 1
105 Eldik, A.v., Lange Hofstr. 33
297 Eldik, Fa. Bart v., Engelsch mag., Beukerstr. 33
463 Eldik, Wed. B.W. v., Deventerweg 30
244 Eldik, B.W.v., Goud- en Zilversmid, Nieuwstad 50
323 Eldik, D.D. v., Lood- en Zinkwerker, Nieuwstad 25
210 Elisabethsgesticht, Sint-, Geweldigershoek
431 Elk, Dames v., Nieuwstad 72
371 Elk, J.P.W. v., Kassier, Deventerweg 69
180 Elk & Co., J.P.W. v., Kassier, Marschpoortstr. 9
203 Elk, H.A.A.v., Rozenhoflaan 10
117 Elk, H.A.A.v., Havenstr. 22a
367 Elzas Jzn., I., Lederhandelaar, Lange Hofstr. 12
384 Elzas, Fa. Gebr., in Horlogefournituren, Gasthuisstr. 14
224 Elzas, Fa. L., in Leder, Marschpoortstr. 10
387 Elzas, Wed. J., Deventerweg 81
337 Engelen, Jhr. Mr. D.O., President der Arr.- Rechtbank, Coehoornsingel 24.
492 Evekink, H., Kassier, "Huize Erno", Eefde
60 Evekink & Zn., D., Stationsweg 7
393 Ezerman, H.A., Architect en Hoofdagent A.G. Brussel, Oudewand 14
267 Feberwee, A., Behanger, stoffeerder en beddenmag., Houtmarkt 72
216 Förch, G.L., Schoorsteenv , Paardenwal 25
299 Francken, Dr. N.J.A., 2e Geneesh. Krankzinnigengest., Rozenhoflaan 4
296 Franken, Mej. M., Schoenenmag., Turfstr. 24
214 Frederiks, E.W., Meubelfabr., Houtmarkt 64
400 Frederiks, G., Sigaren en tabak, K. Hofstr. 1a
113 Frederikse. Dr. J.J., Arts, Warnsveld
285 Garsen, Fa. Wed. A., Theehandel en kruideniersw., Pelikaanstr. 9
238 Garssen & Zn., Fa., J.E., Graanhandel., Parkstr.
292 Garvelink, A., in Bouwmat., Vischpoortplein 6a.
88 Garvelink, Fa. J.A., Timmerlieden en metselaars, Laarstr. 58
135 Gasfabr., Pollaan
345 Gast & Co., voorh. J.M. Zadelhoff, Vleeschwarenfabr., Waterstr. 35
22 Gasthuis, Oude en Nieuwe
469 Gefken, Mej. M.L.C., Verl. Nieuwstad 99
506 Gelder & Zn., I. v., Veehandel, Barlheze 22a
119 Gelder, M.A. v., Slager, Nieuwstad 30
159 Geld. Crediet-vereen., IJsselkade 16
95 Gemeentehuis, Bodenkamer
438 Idem, Bur. v. Financiën
94 Idem, Bur. v.d. secretaris
343 Gemeentehuis van Warnsveld, Warnsveld
421 Gemeentewerken, Bur., Lange Hofstr. 3
154 Gend & Loos v., Groenmarkt 22
375 Genderingen & Co., Fa. E. v., Sigarenfabr., Havenstr. 32
46 Gerbrands, W., voorh. Fa. D.A. Roelofsen D. Jzn., in Kruideniersw. Korte Hofstr. 7
61 Gerritsen, Gebr., Beukerstr. 20
21 Gerritsen Rz., H.J., Beuk- en Turfstr. 26
336 Gerritsen, Wed. Reinier, In manufact. Schupstoel 2
123 Glaser, J.G., Brugstr. 6
14 Goddard, Th. A. Notaris, Deventerweg 9
450 Godefroy, J. C.L., 3e Geneesh. Krankz.-gesticht. Rozenhoflaan 32
125 Goethem & Neuteboom, v., Stations restaurant, Stationsplein 6
79 Goldenberg, J., Zaadmarkt 109
433 Goudsmit, Dr. B.C., Voorz. v.d. Voogdijraad, Stationsweg 13
51 Graafland, Jhr. Mr. J.P. Hooft, Arrond. Schoolopziener, Huize "'t Velde", Warnsveld
460 Graafschap", "de, Hôtel en Café-Rest., W. Gramsma, Houtmarkt 68
272 Graafschap", Tramweg "de Kant., Stationsplein
163 Gravestein, J., Nieuwstad 17
419 Groote, Fa. Derk de, Café-Rest. handel in wijnen en likeuren, Turfstr. 33
84 Groot Gaffel", "Het, Buitengesticht voor Krankzinnigen, Warnsveld
301 Haan, F. de, Groot-Hungerink, Eefde
395 Haar, L. A. ter, Brood- en banketbakkerij, Sprongstr. 14
544 Haartsen, J., Opz. Rijkstelegrafie, Weg naar laren 12
380 Haas, Dr. I.M. de, Arts, Zaadmarkst 99
428 Ham, S.J.C. Electro-techn. installatie bur., Beukerstr. 24
51 Hamer H.Jzn., G.J., Beukerstr.39
48 Hamburg, L.A., Broederenkerkhof 2
40 Hamburg & v.d. Poll, Marschpoortstr. 18
404 Hamstra, H. v. Woudenberg, Weg naar Laren 1
381 Harbach, D.J.P., Zadelmakerij, reis- en jachtart., Schupstoel 16
168 Harenberg, Fa. R., In natuurboter en Geldersche eieren, Spittaalstr. 49
209 Harmsen, Fa. Wed. G.J., in Kol. waren, Spittaalstr. 102
167 Hartman, J.F., Beukerstr. 66
328 Hartong, Aug., "Old England", Beukerstr. 59
124 Hasselo, H.W., Stationsweg 17
487 Hasseloo,, W.H. te, Bakker, Laarstr. 19
260 Hasselt-Houwink, Mevr. A.A. v., Huis te Empe, Brummen
302 Hasselt, Mej. J.F.W. v., "de Wijkverpleging", Stationsweg 15
472 Hattink, Dr. H.K., Oogarts, Stationsplein 4
525 Hattink, Dr. H.K. Woonh., Warnsveld
83 Haverkorn v. Rijsewijk, W.H., Coehoornsingel 82e
439 Heemstra, F.J.J. Baron v., 1e Luitenaant der Huzaren, Eefde
55 Heeringa, S.T., Boompjeswal 8.
420 Heijink, E. J., Poelier, Roodetorenstr. 24
405 Heimans, S., Rijks-Veearts, IJsselkade 25
231 Hemert, H.F. v., Stalhouderij, Halterstr. 16
175 Hendriks Gzn., J.H. Slager, Groenmarkt 24
319 Henny, mej. A.A. IJsselkade 30
226 Hietbrink, H., Café-Rest. "'t Jachthuis", Warnsveld
456 Hietink, J.H., Coehoornsingel 80
228 Hoeven, Dr. J. v.d., Rustoord, Eefde
314 Hoeven, Dr. J. v.d., Arts, Nieuwstad 39
74 Hoff-Henny, Wed. Dr. L. v. 't, "Overbaank", Warnsveld
115 Holl. Spoor, Vrachtgoederenbur
170 Holleman, Dr. E.J.W. IJsselkade 17
305 Hoogstraten, Mejonkvr. C.G.J. v., Eefde
126 Hoop", Stoomdrukkerij "De Flora Bioscope, Zaadmarkt 84a
583 Horsting, F.W., Opz. Rijkstelegrafie, Kuiperstr. 36
89 Hospitaal, Kerksteegje 5
70 Hôtel du Soleil, Zaadmarkt 91
143 Hôtel Holl. Tuin, Joseph. H.C. v. Berkel, Groenmarkt 16
364 Hôtel "de Keizerskroon", Waterstr. 45
383 Hôtel "de Prins", Marschpoortstr. 17-19
455 Hove Jzn., Fa. H.W. ten, Sigarenmag., Nieuwstad 11
255 Huis v. Bewaring, Martinetsingel
491 Huisken, A., In brandstoffen en kunstmest, Eefde
317 Huizinga, J., Rijwielh., Turfstr. 32
289 Hunink, Anton, in Vleeschw. Beukerstr. 18
157 Hupkens v.d. Elst, Mr. A.F.C., "'t Elze", Eefde
453 Hupkens v.d. Elst, Mr. A.F.C., Rechter Arr. Rechtb., IJsselkade 7
253 Iliohan, A., in Vruchten en groenten, Houtmarkt 74
262 Iliohan Jr., W., in Fruit, groenten, enz., Barlheze 58
187 Immink, Mr. J.C., Griffier der Arr. Rechtbank, Coehoornsingel 30
263 Jacob, Mr. C.M. 's, Subst. Off. v. Justitie, Deventerweg 43
441 Jansen, H.J., in Brandstoffen, Turfstr. 11
369 Jansen, J.W., (fa. v. Dijk & Wesseldijk), Drogist, Sprongstr. 3
379 Joncheere, J.R. de, Ritmeester der Huzaren, Rozenhoflaan 7
351 Jonge, Jhr. Mr. B. de, Adv. en Proc. woonh., Boompjeswal 16
401 Jonge, Jhr. Mr. B. de, Adv.-Proc., kantoor, Brugstr. 16
33 Jonge, Jhr. W.A.C. de, Districts-Ingenieur Staatsspoor, woonh. Deventerweg 35
162 Josselin de Jong, Mevr. de Wed. G.W. de, Coehoornsingel 38
522 Joxhorst, J., Groenten & fruith., Nieuwstad 41
9 Kantongerecht, Martinetsingel
249 Kap", "de, Hôtel en Rest., H.O. Breukink, Warnsveld
430 Kasteele, v.d., 's-Gravenhof 6
481 Kazerne Waliën, Cantine, 's-Gravenhof
122 Kempenaer, Jhr. Mr. D.W. v. Adringa de, IJsselkade 5
480 Kerkhof, B.J., Techn. wegenbur. Deventerweg 61
127 Kerlen, C.H., Spittaalstr. 1
98 Ketjen, H.L., IJsselkade 32
194 Ketjen, Mr. J.H., Berkelkade 19
331 Ketjen en Cavadino, Fa., Wijnh., Kuiperstr. 9
190 Ketjen-Willink, Wed. H., Deventerweg 3
264 Ketjen, Wed. W.E. Houtmarkt 63
172 Ketjen & v. Roekel, Houtzaagmolen
77 Klaassen, G.J., Havenstr. 36
104 Klaassen & Zn., G.J., Lange Hofstr. 31
248 Klerk, S., Banketbakker, Turfstr. 21
410 Kloosterman, R.M., Warnsveldscheweg 3a
252 Kneppelhout, J., Partic., Warnsveld
236 Koers, H.J., Fabr. v. honig, crême en snippers, Oudewand 34
359 Koerselman, H., Rijwielhandel, Spittaalstr. 55
245 Koningsveld, W.D.C., Mag. v. instrum. en Stoomslijperij, Nieuwstad 14
132 Kon. Zutph. Stoomzeepfab., Marschweg 1
250 Koppel, Gebrs., in Kol. waren, Spittaalstr. 22
311 Kreijenbroek, Fa. Wed. C.L., Banketbakkerij, Turfstr. 37
315 Kreijenbroek, Fa. Wed. C.L., Broodbakkerij, Groenmarkt 10
500 Kreijenbroek, Fa. Wed. C.L., Bakkerij, Laarstr. 8
470 Kuiper, H., Broodbakker, Waterstr. 38.
370 Laak, Henriette v., Tandarts, Coehoornsingel 40
357 Laar, G.J.v., kruidenier, Kanonsdijk 60. Hoven
59 Laatste Stuiver, Eefde
17 Labrijn, Wed. D.N., Deventerweg 18
142 Lagerweij, C.G., IJsselkade 4
30 Leeuw, J.P. v.d., Ingenieur, Brugstr. 9
335 Lennep, Dr. E.C.C. v., Neus- keel- en oorspecialist, Zaadmarkt 95
340 Lensen, L.W., Speksl. Diezerstr. 16
196 Levison, S., kantoor, Havenstr.
81 Levison, S., Koopman, woonh., Marschpoortstr. 5
425 Lijnden, Mr. Dr. R.W. Baron v., Gem.-Secretaris, Coehoornsingel 32
87 Lijsen, Fa. G.J., Laarstr. 16
171 Lijsen, G., Stationsplein 2
434 Linde, G.J. v.d., Handelsagent, Coehoornsingel 90
308 Linde, J. v.d., Brood- en beschuitbakker, Nieuwstad 52
261 Loo, D.J. v., Architect, Coehoornsingel 12 (Kant. 9-12, 2-5)
446 Looman, G.J., Broodbakkerij, Spittaalstr. 29
361 Maaldrink, Fa. H.W., Leerlooierij, Lievenheersteeg 43
584 Maaldrink, Gerard, L., Kassier, Deventerweg 28
39 Maaldrink & Co., Kassiers- en comm. in eff., Beukerstr. 56, (kant. 9-3;5-7)
325 Makkink, B., Horlogerie Suisse, Beukerstr. 43
147 Makkink, H.A., Groenmarkt 9
86 Makkink, H.J., In kol. waren en veevoeder, Laarstr. 140
271 Marck, Fa. v.d., Apotheker-Scheikundige, Houtmarkt 79
243 Maréchaussée Kazerne, Buitensingel
344 Massink, H.W., Ijzerhandel Boompjeswal 11
435 Matzen, M.S., Deventerweg 34
66 Meerstadt, A., Houtmarkt 60
388 Meerstadt, Fa. G.J., Spekslagerij, Schupstoel 7
240 Meerstadt, Fa. Arn., Speksl. Frankensteeg 7
514 Mees, Mr. M., "Veelzicht"Eefde
338 Mees-Then Bergh, Mevr. de Wed., "'t Barge", Eefde
130 Meeuwsen, N.A., in Kol. waren, Houtmarkt 71
16 Meijerink, W.J., Smederij en mag. v. ijzerw., K. Beukerstr. 6
58 Melkinrichting, Kattenhavenstr. 1
332 Menk, A.M., Slager, Laarstr. 85
144 Mesker, P.J.J., Groenmarkt 14
149 Mestvaalt, Stads-, Buitensingel
151 Mettray, Ned., Eefde
467 Meuter, J.W., Ingenieur Rijkswaterstaat, IJsselkade 10
62 Mink, J.M. de, Agent in hout, Spittaalstr 18
148 Mispelblom Beijer & Zn., J.J., Wijnh., Waterstr. 34
137 Mispelblom & Co., Bakkerstr. 30
232 Modderman, Mr. B.H., Off. v. Justitie, Coehoornsingel 8
41 Molenaar, D., IJsselkade 19
339 Moltzer, Mr. M., Warnsveld
448 Monyé, G.A. de, Dir. der Gem. Reiniging, Weg naar Laren 2p
277 Mozes, I. "de Nieuwe Bazar", Beukerstr. 61
213 Muijderman, J.C., Expediteur, Pakh. IJsselkade 27
13 Muijderman & Zn., W.G., Nieuwstad 59
19 Mulder, Dr. W., Nieuwstad 81
350 Mulderije & Co., Assurantiekantoor, Boompjeswal 2
56 Mulders, M.J., Mag. v. luxe-art., Sprongstr. 1
391 Mulier, B.J., Haitsma, Sectie-Ingenieur, Jacob Damsingel 21
543 Naaml. Venn. voorh. C.E.J. Röntgen, eerste Nederl. Fabr. v. Alcoholvrije dranken, Beukerstr. 93. (Kant,
9-12, 2-6)
429 Nauta & Co., Fa., Boek- en handelsdrukkerij, Zaadmarkt 100
334 Niemeijer Jzn., H., IJzerh., Coehoornsingel 42
107 Nierstrasz, C.J., Ritmeester, Coehoornsingel 26
273 Nieuwkamp, Deventerweg 133
274 Nijburg, S., in Antiquiteiten, Turfstraat 2
398 Nijhof, G.J., in Leder, Zaadmarkt 107.
322 Nijkamp, J., Boek- en muziekh., Beukerstr. 29
437 Nijland, Fa. J.A., Horlogerie, L. Hofstr. 19
35 Nooij, Jan de, Bierhandel, Deventerweg 33a
60 Norddeutscher Lloyd, Bremen Passage-agentuur, D. Evekink & Zn., Stationsweg 7
478 Notarishuis, Marschpoortstr. 12
200 Nuij, Fa. Wed. Th., Modemag., Korte Hofstr. 6
342 Nuijsink, Wed. D., Deventerweg 87.
313 Officier van Justitie, Gerechtsgebouw, Martinetsingel.
63 Olrée, J., Tabakshandel, Laarstr. 44-46
348 Ommeren, Fa. Wed. G.J. v., Vruchtenh., Frankesteeg 10
6 Onderwater, B.E., Deventerweg 49
275 Oort, Dr. A.J., Emer.-predikant, Lange Hofstr. 16
474 Op den Winkel, Fa. Marten, Stoomdropfabr., Laarstr. 3
140 Op den Winkel, Fa. Wed. E., Houtmarkt 54
198 Oudenampsen, Dr. J., Overwelving 1
541 Oudenampsen, G.J.M., In kolon. waren, Turfstr. 39
432 Overbosch, L., Handelsagent, Ravenstraatje 3
28 Pekema, D., Drukkerij, Waterstr. 30
121 Pennink, Mr. H.C. v. Hanswijk, Wijnh., Deventerweg 27
309 Pforte von Cleve", "Die, Hôtel-Café-Rest., G.J.N. v. Eede, Turfstr. 28
464 Philips, Alex., Exportslager, Rozenhoflaan 26
509 Philips, Mej, G., Krudeniers- en gruttersw. en comest., Groenmarkt 32
290 Philips, K., Veehandel en exportslagerij, Havenstr. 31
50 Pieters & Zn., J.W., Kleedingmag., Beukerstr. 40
189 Pieters & Zn., J.W. Spittaalstr. 57
120 Pieterse, H.R., Brugstr. 3
193 Pijlgroms, L., Accountant, woonh. Martinetsingen 11
270 Pijnappel, H.J., Boterh., Nieuwstad 10
219 Pitlo, R., Kruidenier, Sprongstr. 16
483 Poelman, J., Bakker, Zaadmarkt 90
18 Polak, S., Fruit- en Groenteh., Barlheze 32
160 Politiebureau
26 Politiepost, Deventerweg 39
324 Politiepost in de Hoven
330 Polman, Jr., J.W., Loodgieter en zinkwerker, Oudewant 9
246 Pompe, J.G., Landmeter b.h. Kadaster, Deventerweg 115
106 Pompstation, Weg naar Vierakker
205 Portheine Hzn., L., Graanh., Vischpoortplein 3
306 Postkantoor, Kuiperstr. 7
8 Prinsen, Fa. P., Zaadmarkt 86
399 Quarles v. Ufford, Jhr. C. v.d. Merwede, Zaadmarkt 102
288 Raalten, Mej. A. v. Rozenhoflaan 25
417 Rappard, Mr. Dr. W. Ridder v., Rechter in de Arrond.-Rechtbank, Deventerweg 41
9 Rechtbank, Aroond., Martinetsingel
129 Reesinck, J.C., Photograaf, Brugstr. 1
374 Reesink, C.A., IJzerhandel., Villa Ruimzicht, Brummen
192 Reesink, H.J., Kanonsdijk 92
195 Reesink & Co., Fa. H.J., IJzerhandel, Havenstr. 6 en 7
465 [idem]
378 Reesink-v.d. Leeuw, H.W., IJzerhandel Coehoornsingel 14
303 Revelman, Herman, Drogist, Groenmarkt 29
156 Rhijn, Dr. A.J. v., Brugstr. 2
372 Rhijn, Mej. J.Chr. v., Deventerweg 67
128 Rijkens, Dr. R.G., Stationsweg 9
.. Rijkstelegraafkantoor (°)
521 Rijkstelegraafkantoor, Dir. v.h. woonh. Rozenhoflaan 20
482 Rijks-Waterstaat, 6e Directiebureau, IJsselkade 10
512 Idem, 3e Rivier-Arrondissement, Bureau, Jac. Damsingel 19
179 Roekels & Martens, v., Koffiebranderij en Theehandel, Stationsplein 5 (kant. 9-1, 3-7)
108 Roelofsen D.Jzn., Fa. D.A. Grossier in kol waren, Berkelkade
293 Roelofsen, D.J., Deventerweg 25
229 Roelofsz, H., Kassier, Vert. Nieuwstad 83
581 Roetert, G.J., Hòtel en Café "de Kroon", K. Beukerstr. 23
505 Rooijen, Dr. J.W. v., Leeraar Gymnasium, Deventerweg 22
516 Ruijsink, G. H., Timmerman metselaar en aannemer, Laarstr. 54
152 Rutgers, J., Warnsveld A 78
333 Schaafsma, H.A., Notaris, Eefde
426 Schaapveld, A.C., Agent Bierbrouwerij "de Oranjeboom", Halterstr. 31
427 Scheer, A.F. v.d., Handelsagent, Berkelkade 9
445 Schegget, J. ter, Sleepbootagent, Burgerhôtel, Barlheze 36
69 Schellenberg, Fa., Nieuwstad 47
202 Schillemans, H.G.J., Uitgever, Houtmarkt 66
53 Schillemans, W.J., Stationsplein 9
5 Schmidt, A.M.M., voorh. Fried. C. Günther, Opticien en bandagist, Rozengr. 17
501 Scholten, F.H.A., Spekslagerij, Beukerstr. 44
153 Schukking, W.H., IJsselkade 12
413 Schultz, D.C., Deurwaarder bij het Kantonger., Nieustad 35
99 Schultz & Co., Spittaalstr. 14
111 Schut, A., Havenstr. 18
225 Schut Jr., A.J. Voerman, Waterstr. 41a
259 Siemens, J.L., Arts, Zaadmarkt 97
320 Siersma, K., Rijwielhandel, Nieuwstad 9 en Tilstr. 6
409 "Singer Manufacturing Co.", Overwelving 5
184 St. Anth. Gr. Broederschap, Berkelsingel 38
366 Sluis, H.N., Cand. Notaris, Eefde
457 Snethlage, Mej. E.P., Deventerweg 63
2 Societeit, Buiten, Coehoornsingel 1
36 Societeit Groote, Oude Want
133 Societeit Nieuwe, Beukerstr.
92 Sölner, Mr. J.B., Proosdijsteeg 2
230 Somer, A.J., Boter- en eierenh., Lange Hofstr. 28
352 Someren, Fa. A.E.C. v., (A. Hagenbeek), Turfstr. 19
269 Spaan, Hôtel, Nieuwstad 58
183 Spaarbank, Vereeniging, Kant. Bornhovestr.
64 Spanjer Dzn., Ph., kant. Havenstr. 17
286 Spanjer Dzn., Ph., Koopman, woonh. IJsselkade 1
29 Spier, Gebr., Nieuwstad 1
440 Spier-Elias, I., Koopman, Deventerweg 20
169 Spier, J.L., Beukerstr. 7
242 Spier, L. Koopman, Deventerweg 79
52 Spier, Fa. Wed. L.M., "Maison de confection", Beukerstr. 41
385 Spier, M., Deventerweg 93
217 Spruijt & Co., Fa. J., Boek- en Steendr., Waterstr. 27
515 Staaij, W.C. v.d., Opperbrandmeester, Kerkhof 2
116 Staatssp., Goederenloods, Stsp.
166 Staatsspoor, Bur. Districts-Ingenieur, 's-Gravenhof 14
197 Staatssp., Bur. Sectie-Ingenieur Station
484 Starink, Fa. W.J.G. Boekhandel, Houtmarkt 46
234 Station der Stoomtr. Zutphen-Emmerik, Houtwal
390 Steijsel, J.H., Runder- en varkensslager, Martinetsingel 23
507 Sternfeld, L., Fijne vleesch- en vischw. en comest. Rozengr. 9
459 Stoel, Wed. J.J., Brugstr. 11
502 Stok, J. v.d., Agent Rijksverz. Bank, Coehoornsingel 94
218 Stolk, Mr. C.E., Adv en proc., Jac. Damsingel 23
90 Stolk, Mr. J.L.A., Zaadmarkt 87
72 Stolp, D., Houtmarkt 67
257 Strafgevangenis, Lunettenstr.
10 Striep, R.H. v., Stalhouder voorh. W. Thien. apenstert 18a
523 Suringar, J.A., Brugstr. 7
477 Swaving, H.G.J., Gep. Kolonel der Art., "de Bute", Warnsveld
316 Tacke, J.H.H., Heerenkleedingmag., Korte Hofstr. 14
266 Tappers, A.A.L., Loodgieter en kopersl., Laarstr. 83
300 Telefoon Mij., Markt
.. Telegraafkantoor (°)
521 Telegraafkantoor, Dir. v.h. woonh. Rozenhoflaan 20
186 Tennisbaan, Berkelwandeling
360 Terlet, J.W., in Zuivelwerktuigen, Marschpoortstr. 3
138 Thieme & Cie., W.J., Groenmarkt 19
102 Tielenius Kruijthoff, E., Arts, Deventerweg 39
377 Tiend-Commissie, Kuiperstr. 2
37 Ubbens, J.M., Papierhandel, Deventerweg 19
382 Veen, Ds. P., Predikant, IJsselkade 18
326 Veen, B.J. v.d., Behanger en stoffeerder, Beukerstr. 71
12 Velde, Fa. J. v.d., Nieuwstad 42
346 Velders, A., woonh., Deventerweg 16
347 Velders, A., in Tabak, Korte Hofstr. 1
355 Velders, Mej. M., Groenmarkt 23
223 Vergeer, L., Coehoornsingel 76
466 Vergeer, T., Grooth. in tapijten, linoleums, enz., Roodetorenstr. 1a
173 Vergeer & Co., J. Wilh., Zeepfabrikanten, Oudewant 28
103 Vergeer & Zn., Lange Hofstr. 32
134 Verloren v. Themaat, Mr. H.B., Ambt. O.M. b.h. Kantongerecht, Martinetsingel 1
174 Verloren v. Themaat-Kronenberg, Wed., Warnsveld
521 Verschoor, M., Dir. Rijks Tel. kant., woonh. Rozenhoflaan 20
45 Vetter & Co., Korte Hofstr. 12
318 Vink, W., Warnsveldscheweg
462 Visser, J.J., fa. Westerbeek v. Eerten, Goud en zilversmid, Turfstr. 5
237 Völcker, E.C.K., Huize "de Voorst", Gorssel
158 Völcker, J., 't Spijk, Eefde
212 Volkersz, Fa. E.G., papierh., kant. Berkelkade
376 Volkersz, Dames, Stationsplein 1
256 Vollenhoven, P.J. v., Notaris, Schupstoel 4
145 Voorthuijsen, Mr. G.M. v., Notaris en Adv. & Proc., Deventerweg 8
411 Vos & Broekhuijsen, Fa. de, Makelaars in vaste goederen en assurantiën, Overwelving 3
486 Vries, A. de, Café, Barlheze 68
68 Vries, Mr. J.H. de, Rechter, Kuiperstr. 1
32 Vries, P. de, Broederenkerkhof 13
362 Vromen Jzn., A., Lompenhandel, Laarstr. 21
402 Vromen, Fa. M., Papierhandel, Laarstr. 128-130
220 Vrugtman Jbzn., E., Slager, Lange Hofstr. 29
93 Wansleven & Zn., J.H.A., Oudewant 25
368 Wansleven, Fa. W.C., Boekh. en drukkerij, Beukerstr. 63
349 Weede, Jhr. Mr. H.v., 'tHaveke, Eefde
44 Weevers, Fa. J.H., K. Hofstr. 16
136 Weijl, Ph., Laarstr. 92
73 Weijl, Fa. Wed. S. Beukerstr. 85
471 Weijman, B., Brood- en beschuitbakker, Spittaalstr. 15
182 Wennink, H. in Granen, Hoornwerk
38 Wensink, H.F., Beukerstr. 23
442 Wensink-Wöhrmann, Fa., Behangerij en Stoffeerderij, Houtmarkt 85
276 Wessels, Fa. Gebr., Tabak- en Sigarenfabr. Beukerstr. 69 en Oudewand 38 en 40
295 Westendorp, H.J., Bloemenmag., Beukerstr. 36
57 Westerbeek v. Eerten, W.A., Beukerstr. 34
403 Widt, W. de, Inspecteur der Assur. Mij. "de Nederlanden"van 1845, Kanonsdijk 68
241 Wiggers & Zn., G.J., J.N. Wiggers, Houth. Nieuwstad 21
54 Wigman, R., Bloemisterij, Berkelsingel
42 Wigman, R. Bloemenmag. en zaadhandel, Kant. Turfstr. 9
65 Wigman & Zn., Wed. J.W., Laarstr. 76
312 Wijkverpleging, Gebouw, Proostdijsteeg 1
503 Wildervanck de Blécourt, Mr. P., Kantonrechter, Deventerweg 117
389 Willemsen, Q.B. Boekdrukkerij, Oudewand 22
447 Wilten, Fa.W., Manufact. mantel- en beddenmag., Houtmarkt 47
206 Winter & Zn., M. de, Slagers, Nieuwstad 4
394 Wissink, Jzn. J., Bakker, Beukerstr. 14
97 Wöhrmann, C.H. Fr., Kuiperstr. 12
208 Wolf & Co., Fa. M. de, Rundersl., Waterstr. 49
25 Wonnink, R., Groenten- en fruith. Spittaalstr. 39
422 Wormgoor, B.H., Graanhandel, Hoornwerk 20 en 29
233 Woude, R.A.P. v.d., Deurwaarder Arr. Rechtbank, Vischpoortplein 2
24 Wuijster, G., Handelsreiziger, Zaadmarkt 98
564 Wüstefeld, Fa. P., Hoeden- en modemag., Beukerstr. 28
310 Wunderink, G.M., Villa Schoonoord, Eefde
165 Ybes-v.d. Chijs, Wed. M., Deventerweg 5
561 IJkelen, Joh., Kapper, Oudewand 1
176 Ypeij, F., Coehoornsingel 32
582 "IJssel Centrale", Onderstation, Deventerweg
321 Zeben & Zn., Fa. D. v., Meubelfabrik., behangers, stoffeerderij, Laarstr. 12. Polsbroek 8
173 Zeepziederij Vergeer, Oudewater 28
27 Ziekenhuis, Coehoornsingel 3
461 Zijlstra Hzn., J., in Kolon.waren, Nieuwstad 2
443 Zimmerman, A.E., Burgemeester, IJsselkade 9
415 Zondervan, H., Administrateur v.d. "Geld.-Overijss. Bond v. Coöp. Zuivelfabrieken", Berkelkade 2
177 Zuilekom, A.G. v., Groenmarkt 28
392 Zuivel-Consulent, Provinciaal, Rozengr. 8
76 Zutphensche Begrafenisvereen. , Spiegelstr. 15
118 Zutphensche Broodfabr., Fabriek, Havenstr. 25
85 Idem, Depôt Houtmarkt 61
254 Idem, Depôt Nieuwstad 55
7 Zutphensche Courant, Redactie. (Kantoor 9-12, 1½ -5)
204 Zwiers Rzn., E., in Brandstoffen, Nieuwstad 68

tumblr visit counter