Bezoekersteller

Zutphen is steeds meer in trek bij bezoekers. We houden graag bij hoeveel mensen deze site bekijken.
216358
VandaagVandaag196
GisterenGisteren211
Deze weekDeze week1279
Deze maandDeze maand3396
?
?
UNKNOWN
Dank voor uw interesse.

Vertellingen door A.C.H. ter Hoek

Al sinds jaar en dag verschijnt er in de Zutphense Koerier met grote regelmaat een verhaal geschreven door de heer A.C.H. ter Hoek.

Zijn verhalen beslaan een groot deel van de historie van Zutphen en omgeving. Verhalen, opgedoken oude krantenberichten, die een beeld laten zien van ons recente verleden. Vaak zijn het hilarische verhalen die waarschijnlijk heden ten dage niet de moeite waard geacht worden om aandacht aan te besteden in de pers. Toch zijn de verhalen van A.c.H. ter Hoek vaak juweeltjes. Erik Klop, hoofdredacteur van de Zutphense Koerier en de schrijver van de artikelen hebben toestemming verleend om de verhalen die in de krant zijn verschenen, een langdurig leven te bieden door ze op KijkopZutphen te laten voortbestaan. Als webmaster van KijkopZutphen ben ik dan ook vereerd met het feit dat vanaf nu de prachtige op waarheid gebaseerde verhalen een plekje krijgen op de site. Met dank voor de medewerking van auteur en Erik Klop. Oude eerder gepubliceerde verhalen zijn helaas niet bewaard gebleven maar wie weet zijn ze nog ergens in mijn 'krantenknipsel' dosier terug te vinden en zal ik trachten deze in te scannen. Wie weet krijgen ze alsnog hun verdiende langere leven.

‘Stampvolle zaal in ban van Concertgebouworkest’

Zo kopt de krant van 25 mei 1964 boven een verslag van een concert in de Zutphense Buitensociëteit.

 ,,De zaal geniet met volle teugen van een concert onder leiding van gastdirigent Roberto Benzi, een jonge kunstenaar et al grote ervaring”, meldt het artikel. ,,Voor deze gelegenheid is het toneel uitgebouwd en versierd et dennengroen.” Volgens de verslaggever verdient het orkest het predicaat ‘wereldberoemd’. ,,Wonderbaarlijk was het punctueel en gaaf samenspel. Men kreeg de indruk dat ieder lid van het orkest solist zou kunnen zijn. Opvallend was de afgewogen verhouding van de diverse instrumentengroepen.

Als eerste werden drie delen van ‘La damnation du Faust’ gespeeld. De klankschildering van Debussy’s ‘la Mer’, bedoeld om de toehoorders de zee te doen zien onder alle weersomstandigheden, was al even fascinerend.” Na de pauze speelde Herman Krebbers op zijn viool uit 1741 het 2e deel van het vioolconcert van Beethoven. 

,,Woorden schieten te kort om uitdrukking te geven aan de bewondering voor de componist, de solist en het orkest dat Roberto Benzi een eminent gastdirigent heeft getroffen”, aldus de recensent. ,,Het enthousiasme van het publiek aan het eind van het concert was zeer groot. Er kwam bijna geen einde aan het applaus.” Het artikel noemt voorts burgemeester de Jong. ,,Hij vertelde dat het een goede gewoonte was om na en concert niet te spreken. Maar vanwege de blijdschap over de komst van dit orkest naar Zutphen, maakte hij een uitzondering.

 dirigent

De Franse dirigent Roberto Benzi in later jaren. Van 1989 tot 1998 as hij chef-dirigent van Het Gelders Orkest.
foto: pr  

Dirigent, solisten en orkest kregen als aandenken een boekje over Zutphen. Tenslotte haalde hij de heer Blokhuis uit Zutphen naar voren, omdat het aan deze man te anken was dat men deze avond dit kunstgenot had mogen smaken. Een klaterend applaus was zijn beloning. De heer Blokhuis zag kans om het orkest naar Zutphen te krijgen. Dat was sinds 1938 nog niemand gelukt. Een prestatie van formaat.” Overigens konden honderd plaatselijke scholieren dankzij het Stichtingscomité Actie Zutphen, die 800 gulden doneerde, het concert van het Concertgebouworkest bezoeken tegen een zeer gereduceerde prijs. 

Zak paardebonen voorkomt trambotsing op IJsselkade

Een tram van ‘De Graafschap’ staat klaar voor start of komt net  aan in Hengelo (G). foto: coll. Stedelijk Museum ZutphenEen tram van ‘De Graafschap’ staat klaar voor start of komt net aan in Hengelo (G). foto: coll. Stedelijk Museum Zutphen


Zoals wellicht bekend ging de personen-en goederentram die ooit reed tussen Zutphen en het Gelderse Hengelo via de markten, Sprongstraat Beukerstraat en Laarstraat richting Warnsveld. Soms had een volgeladen tram moeite om de markt op te komen en een heel enkele keer ging er ook wel eens wat mis....

Door: A.C.H. ter Hoek ZUTPHEN

-Zo trok 120 jaar geleden, op vrijdag 30 maart 1894, volgens de Zutphensche Courant een locomotief van ‘‘De Graafschap’ omstreeks 11.30 uur een tiental goederenwagons tegen de Groenmarkt op. ‘Dat ging als steeds gepaard met hijgen en stoten, want zwaar was de vracht en lang de helling. Meerdere malen is al gebleken dat de locomotief, voordat de Wijnhuistoren werd bereikt, haar krachten verspeeld had. Dan bleef de machinist niets anders over dan haar terug te laten zakken tot in de Marspoortstraat en vandaar een nieuwe aanloop te nemen.

Alles en iedereen week dan opzij, want er zat iets boosaardigs in het snelle gehijg van een locomotief’.


Het krantenartikel vervolgt: ‘Op deze dag leek het erop dat de zondagsrust van de Goede Vrijdag ook in het hart van de locomotief was gevaren. Want nu klonk bij het bestijgen van de helling het tuffen als het geluid van nestelende vogels. Die rust was schijn, want plotseling
brak de koppeling van de derde wagon en drukte de achter haar komende wagons op een holletje naar beneden. Het losbandige zevental
rende op eigen kracht de hellende Groenmarkt af, de Marspoortstraat door en de IJsselkade op. Deze insubordinatie maakte op de wandelaars
en hen die zich per fiets over het plaveisel bewogen diepe indruk. Diverse mensen volgden de wagons op hun tocht’.


‘Op de IJsselkade dreigde de zaak uit de hand te lopen, want daar stond de personentram van de Zutphen-Emmerik voor vertrek gereed
en was het autoverkeer voor deze niets ontziende tramwagens ook niet veilig. Eén van de meelopers zag kans de laatste wagon te bereiken
en een zak met paardebonen die daar lag op de rails te gooien. Van de schok die dat veroorzaakte maakten enige mensen gebruik om de
wagons te laten stoppen. Zo liep dit voorval nog goed af, behalve voor de eigenaar van de zak paardebonen want die werd totaal vernield.
Uren later lagen er nog hoopjes bonen tussen de rails vlak bij het wissel’, zo besluit het verslag.

Zutphen kent deze maand precies 165 jaar een plaatselijke krant

thiemeOp 6 april 1849 verscheen de eerste editie van de Zutphensche Courant. Het is het begin van op de kop af 165 jaar plaatselijke pers.

 

A.C.H. ter Hoek

ZUTPHEN -Tot 1862 is de Zutphense Courant een weekblad. Daarna, tot 1869, verschijnt hij tweemaal per week. In dat jaar wordt ook een groter formaat ingevoerd en komt het periodiek driemaal per eek uit. Tijdens de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) is er bijna dagelijks een editie. In 1877 wordt het en dagblad. Eerst in een klein formaat, maar vervolgens in een steeds grotere uitvoering. In november 1899 is het uiteindelijke formaat bereikt. In de eerste voorzichtige jaren is er geen echt redactie-bureau. De mensen van het eerste uur doen dat werk thuis. Eén van de hoofdredacteuren, de latere oogleraar mr. B.H. Pekelharing, duwt de Zutphensche Courant de vooruitstrevende liberale richting p. Tot dan wordt een vrij neutrale politieke houding aangenomen. Tal van provinciale bladen zijn, ook oen al, na een kortere of langere tijd verdwenen. De Zutphensche Courant ziet de kring van lezers en e grenzen van haar verspreidingsgebied dan ook groeien. Het artikel bij het gouden jubileum eindigt et: ‘Moge het haar, onder de veranderde tijdsomstandigheden en bij de zoo zeer gewijzigde eischen die in onze tijd aan een dagblad gesteld worden, gegeven zijn om ook in het vervolg tot den welvaart en den bloei van stad, gewest en aderland het hare bij te dragen’.

| Van Zutphense Courant, Via Zutphens Dagblad naar De stentor|  

Dat gebeurt. Zo staat in de Zutphense Courant van 17 december 1940 onder de kop ‘Laf’ een, gezien de bezettingstijd, zeer moedig artikel, dat het omhakken van de Wilhelminaboom in de nacht ervoor in niet mis te verstane woorden veroordeelt. De hoofdredacteur en uitgever worden gevangengenomen en gedurende drie maanden opgesloten. De krant mag van 24 december 1940 tot 8 maart 1941 niet verschijnen. De herverschijning is maar van korte duur, want op last van de Duitse bezetter moet het dagblad samengaan met de in Deventer verschijnende Koerier. Niet alleen hoofdredacteur Schillemans neemt afscheid, ook de uitgever W.J. Thieme en Cie. Waarom Thieme de Zutphensche Courant na de oorlog niet weer laat verschijnen, is onduidelijk. De plaats wordt in eerste instantie ingenomen door  onder andere De Algemene Koerier, Het Parool (met een inlegvel voor Zutphen) en later Het Zutphensch Dagblad. Met ingang van 1 mei 1947 wordt de kop gemoder-niseerd tot Zutphens Dagblad. Deze wordt uitgegeven door de Deventer uitgever Kluwer, maar tot het najaar van 1954 nog wel gedrukt bij Thieme in Zutphen. 

Van Zutphens Dagblad naar de Stentor
De administratie en redactie hebben in de loop der jaren door de stad gezworven. In februari 1994 verdwijnt de naam ‘Zutphens Dagblad’. De krant gaat verder als ‘Gelders Dagblad’, later gevolgd door ‘de Stentor’. Alle dagbladen zijn in te zien bij het Regionaal Archief in Zutphen.

 

 

tumblr visit counter